Arrendera ut din skogsmark och få bra betalt!

Genom att arrendera ut din mark för att bygga solcellspark kan du skapa dig en trygg, passiv inkomst. Vi betalar upp till 15.000:- per hektar och år för att få bygga solpark på din mark. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Jag vill veta mer!

Vi betalar upp till 15.000:- per hektar och år för att få bygga solpark på din mark.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Lär dig mer om hur du kan få betalt för att arrendera mark!

För att framgångsrikt arrendera din mark för en solcellspark finns det specifika krav som måste uppfyllas. Genom att noggrant utforma och presentera ett projekt som uppfyller dessa krav, maximera vi möjligheterna för godkännande från alla nödvändiga instanser. Detta garanterar dig ett lönsamt och säkert arrendeavtal över en lång tid. Vi hjälper dig!

SunSpark projekterar och arrenderar markområden lämpliga för byggnation av solcellsparker

Vi ger din mark ny energi med solceller

På SunSpark specialiserar vi oss på att utveckla solcellsparker på markområden mellan 6 och 300 hektar, och erbjuder markägare möjligheten att tjäna höga arrendeintäkter. Genom att arrendera ut sin mark bidrar ägarna till ökad produktion av förnybar energi i södra och mellersta Sverige. Vi hanterar hela processen från tillståndsansökningar till färdigställande, optimerar förutsättningarna för projektets framgång och säkerställer lönsamma investeringar för markägare.

Vi utvecklar ständigt nya solparksprojekt i södra och mellersta Sverige

Som en av Sveriges ledande aktörer inom solenergi, strävar SunSpark efter att expandera vår portfölj med över 90 framgångsrika solcellsparkprojekt i södra och mellersta Sverige. Vi är aktivt på jakt efter plana skogs- och betesmarker på 6-300 hektar för att bygga nya solcellsparker, erbjuda markägare lönsamma arrendemöjligheter och bidra till ökad produktion av förnybar energi.


Kontakta oss